1 1 2 100 jaar
1920 - 2020

Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout

Opgericht: 15 november 1920

De meest unieke vereniging van Voorhout (en ver daarbuiten)


 

Welkom Bestuur Schutters SchietInfo Competitie Kopperen Nieuws

1

1

1

1

1

1

1

Hubertussleutel december 2008

Zaalcompetitieschieten

In 1963 volgde bij St Hubertus een grote omwenteling. Een nieuw bestuur met nieuwe ideen en leden met nieuwe wensen. Vanaf dat jaar werd er niet alleen meer op Koppermaandag geschoten; er kwam toen ook maandelijks de gelegenheid om met luchtbuksen op kaarten te schieten.

In den beginne voldeed het zogenaamde binnenschieten. Aan het eind van de jaren tachtig kwam op de laatste vrijdagavond van de maand de klad in het ledenbezoek. Het toenmalige bestuur zocht naar nieuwe wegen om de leden te binden. Het vond deze in de invoering van de schietcompetitie met handicap. Middels deze handicap is het voor ieder lid mogelijk om zaalkampioen te worden. Jaarlijks zijn er tien schietavonden. Op zo'n schietavond mag elke schutter voor een gulden (nu een euro) per kaart een viertal kaarten schieten. Per avond tellen de twee hoogste scores mee voor de schietcompetitie. Van alle geschoten avonden tellen weer de vijf beste avonden. U begrijpt dat de spanning maandelijks best op kan lopen. De scores liggen maandelijks op de schietavond ter inzage en de uitslag staat in de Voorhouter vermeld. Alle kaarten tellen mee voor de medailles.

Tijdens de jaarvergadering van 28 oktober 2005 kozen de leden voor een geheel nieuwe opzet van de competitie. De handicap kwam daarmee te vervallen. Er is gekozen voor een indeling in poules. Na de uitwerking is in januari 2006 gestart. De nieuwe opzet beviel goed.
Maar in 2016 ging de competitie wederom op de schop. De deelnemers werden ingedeeld in klassen met promotie en degradatie. In de halve finale schieten nu ook de mindere schutters. Zij ontvangen een opslagpercentage om met de betere schutters te kunnen wedijveren. Voor 2017-2018 blijft het percentage ongewijzigd. Aan het eind van de competitie neemt het bestuur een definitief besluit.

Medailleschieten en EXTRA prijzen
Naast het bovengenoemde Competitieschieten worden er jaarlijks aan schutters die 20 maal eenzelfde score hebben geschoten medailles uitgereikt. Hier is het aantal kaarten dat per avond wordt 'verschoten' bepalend (dit zijn dezelfde kaarten van de competitie). Na een medaille voor 50 volgen respectievelijk 52, 54, 56, 57, 58, 59 en 60. Wanneer een schutter voor zijn 50-medaille aan het schieten is, tellen hiervoor ook de hogere scores. Deze hogere scores blijven echter niet bewaard. De uitreiking van de schietmedailles vindt plaats op de jaarlijkse ledenvergadering in de maand oktober of november.

Met de schutter rechts zal het, gelet op zijn lintje, wel nooit wat worden.

Sinds 1996 vallen er regelmatig EXTRA prijzen te verdienen. Prijzen die door de leden beschikbaar worden gesteld. Hiervoor schiet men met drie kogels op gelukskaarten. Schiet men in de roos of op de zwarte rand, dan volgt diskwalificatie.

 

Wildschieten
Naast Koppermaandag, het competitieschieten en de medailles is er jaarlijks in december een Wildschietavond. Dan wordt er niet op gewone kaarten geschoten, maar op de zogenaamde gelukskaart. Dit is een kaart welke vol staat met getallen. Op twee kaarten met elk drie schoten moet het hoogst mogelijk aantal punten worden behaald. De beste zes schutters gaan met konijn naar huis. De overigen ontvangen een malse kippenbout.